JOGSZABÁLYOK

Munkahelyi kockázatértékelés

Amunkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockézatértékelés végrehajtásához.

kockazatertekeles_kozos

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatás

A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja

A_kotelezo_egeszsegbiztositas_ellatasai

 

9/1987. (IX. 15.) KM rendelet
9/1987. (IX. 15.) KM rendelet a sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjének képzéséről és vizsgáztatásáról
9_1987_(IX.15.)_KM_rendelet

 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
89_1995_(VII.14.)_Korm_rendelet

 

78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet
78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
78_1999_(XII.29.)_EuM_BM_egyuttes_rendelet

 

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
66_2005_(XII.22.)_EuM_rendelet

 

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

65_1999_(XII.22.)_EuM_rendelet

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

 

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

6_1987_(VI.24.)_EuM_rendelet

 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

50_1999_(XI.3.)_EuM_rendelet

 

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

41_2004_(IV.7.)_GKM_rendelet

 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33_98_2007

 

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

284_1997_(XII.23.)_Korm_rendelet

 

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27_1995_(VII.25.)_NM_rendelet

 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26_2000_(IX.30.)_EuM_rendelet

 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

25_2000_(IX.30.)_EuM_SzCsM_egyuttes_rendelet

 

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről.

22_2005_(VI.24.)_EuM_rendelet

 

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet
22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról.
22_1991_ (XI.15.)_NM_rendelet

 

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

21_2002_(XI.8.)_GKM_ESzCsM_egyuttes_rendelet

 

21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelete

21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről

21_2000_(VIII.23.)_BM_IM_TNM_egyuttes_rendelete

 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997_evi_CLIV_torveny

 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről                                                                           
1993_evi_XCIII_torveny

 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

13_1992_(VI.26.)_NM_rendelet

 

14/1985. (XI. 30.) KM rendelet

14/1985. (XI. 30.) KM rendelet a vasúti dolgozók munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

14_1985_(XI.30.)_KM_rendelet